Türkiye Cumhuriyeti

Brazavil Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Anayasa Halkoylaması: Kongo Cumhuriyeti'ndeki Vatandaşlarımıza Duyuru , 13.02.2017

TBMM Genel Kurulunca 21/01/2017 tarihinde kabul edilen 6771 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun" Resmi Gazete'nin 11 Şubat 2017 tarihli nüshasında yayımlanmıştır.

  

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Anayasa Değişikliği Halkoylamasının ülkemizde  16 Nisan 2017, Pazar günü yapılmasına karar vermiştir. Buna göre yurt dışı temsilciliklerimizde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Mart Pazartesi günü başlayacaktır. Oy verme işlemi yurt dışı temsilciliklerimizde  9 Nisan Pazar günü,  gümrük kapılarında ise 16 Nisan günü sona erecektir.

 

Yüksek Seçim Kurulunun geçerli uygulamaları çerçevesinde, Kongo Cumhuriyetinde yeterli sayıda vatandaşımız bulunmaması nedeniyle sandık açılmayacaktır.

 

Dolayısıyla halkoylaması tarihine kadar Kongo Cumhuriyetinden ayrılmayacak vatandaşlarımızın oy kullanma imkânları bulunmamaktadır.

 

Buna karşılık, 16 Nisan 2017 tarihine kadar Kongo Cumhuriyeti dışına çıkacak vatandaşlarımız, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı  olmak koşuluyla  oy verme günlerinde diğer temsilciliklerde kurulan sandıklarda veya gümrük kapılarında oy kullanabileceklerdir. Yurtdışındaki tüm temsilciliklerimizde oy verme saatleri 09:00-21:00 olarak düzenlenmiştir.  Her  Temsilciliğimizde hangi günlerde oy verilebileceği Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek ve oy verme tarihleri  ayrıca duyurulacaktır.

Bunun için vatandaşlarımızın, 17 Şubat 2017 gününe kadar Büyükelçiliğimizde, Kongo Cumhuriyetinde ikamet ettiklerine ilişkin adres beyanlarını yapmaları gerekmektedir.

 

Öte yandan, adres kayıtları Türkiye’de olan vatandaşlarımız, şayet 16 Nisan tarihinde Türkiye’de bulunacaklarsa, kayıtlı bulundukları sandıkta oy kullanmaları da mümkün olabilir.

 

Bu çerçevede, www.ysk.gov.tr
adresinde ilan edilecek seçmen kütüklerini itiraz süresi içinde kontrol etmeleri yararlı olacaktır.

 

Seçim takviminin yurtdışı boyutu itibarıyla diğer önemli tarihleri aşağıda paylaşılmaktadır. Seçim takvimi YSK'dan resmi olarak alındığında ayrıca duyurulacaktır.

 

- 16 Şubat, Perşembe ; Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerinin ilan edilmesi;

- 18 Şubat, Cumartesi; Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08:00)

- 26 Şubat, Pazar; Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün www.ysk.gov.tr adresinden yapılan ilanının sonlandırılarak, bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17:00)

- 10 Mart, Cuma; Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,

- 10 Mart, Cuma; Yurt dışı seçmenler için oy kullanılacak temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgilerinin www.ysk.gov.tr adresinden ilanı (Türkiye saati ile 08:00),

- 11 Mart, Cumartesi; Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyon) ile sayım sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği ile bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması

- 19 Mart, Pazar; yurt dışı İlçe Seçim Kurulunca, seçim araç ve gereçlerinin ilgili dış temsilciliklere gönderilmesine başlanılması,

- 25 Mart, Cumartesi; Yurt dışı temsilciliklerde görev alan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerde ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

- 27 Mart, Pazartesi; Gümrük kapılarında ve Yurt Dışı Temsilciliklerde oy verme işlemine başlanması,

- 9 Nisan, Pazar; Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işleminin sona ermesi.

Saygıyla duyurulur.